VÒNG TAY NỮ ẤN ĐỘ

399.000

VÒNG TAY HOCOLE 2020 PHONG CÁCH
         Hạt đá tự nhiên với chất liệu  
  Vòng tay rắn bằng gỗ + đá + hợp kim 
0827567828